disclaimer

Op het gebruik van Health Salvation zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Health Salvation streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel alle informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kan deze toch onjuistheden bevatten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Health Salvation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Health Salvation heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Health Salvation aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Health Salvation zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Health Salvation daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner